Leer ontdekken

Lighthouseteam

Leerlingen lighthouse team 2015-2016

Vorig schooljaar is het leerlingen Lighthouseteam van start gegaan. In dit team zitten 6 leerlingen vanaf groep 6 die zich de opdracht hebben gesteld om de zeven gewoonten nog breder uit te dragen onder de leerlingen van Atlantis. In de komende jaren zullen zij verder mee gaan denken over The Leader in Me activiteiten in de school en het organiseren van leiderschapsdagen en –weken.

Atlantis vindt het belangrijk te weten hoe leerlingen over de school denken en welke adviezen of ideeën zij hebben om de school nog beter te maken. Jaarlijks stelt Atlantis leerlingen in de gelegenheid om inspraak te hebben en zich betrokken te tonen bij de ontwikkeling van de school. De eerste jaren van de school werd dit gerealiseerd via een leerlingenraad. Vanaf schooljaar 2015-2016 worden leerlingen bij de school betrokken via het Lighthouseteam. Hiermee wordt door leerlingen naast medezeggenschap ook de verbinding gemaakt met de ontwikkeling van leiderschap en de 7 gewoonten in onze school. Op deze manier stimuleren we in de school actief burgerschap door kinderen. Het leerlingen Lighthouseteam heeft zich als doel gesteld de gewoonten onder de leerlingen nog “meer te laten leven.” Hiervoor gebruiken zij onder andere een muurkrant en stellen de gewoonte van de maand centraal.

De 1e muurkrant >