Leer ontdekken

InfoBron 22 februari

Maandag 5 en dinsdag 6 maart heeft het team van Atlantis twee studiedagen. De kinderen zijn op deze dagen vrij. Een van de thema’s van de komende studiedagen is het vak begrijpend luisteren en lezen. Hoe geven we de beste les en zetten we de doorgaande lijn stevig neer? Samen ontvangen we hier instructie op van verschillende specialisten op maandag 5 maart.

Verder breekt de volgende periode van handelingsgericht werken aan. Op basis van de Cito-toetsen in januari, de uitkomst van de methodetoetsen en de observaties in de groep schrijven de leerkrachten nieuwe plannen om de kinderen te begeleiden.  Kinderen willen we uitdagen op hun niveau en verdelen de niveaus van rekenen, spelling, begrijpend lezen, technische lezen en woordenschat in op basisniveau, sub A (extra instructie) en sub B (extra uitdaging). De kinderen kunnen per vakgebied in een andere groep zitten, zo hebben we bijvoorbeeld aandacht voor rekensterke kinderen in een sub B aanbod die met begrijpend lezen in een sub A (extra instructie) kunnen zitten. De nieuwe plannen lopen tot eind april, worden dan bijgesteld en op de studiedag in juni geëvalueerd.

De middag van 6 maart sluiten we af met een workshop coöperatief leren, samen (-)werken werkt! Gedurende het hele schooljaar volgen we met regelmaat training om nieuwe coöperatieve werkvormen (opnieuw) aan te leren en in te zetten in de groep. Op woensdag 7 maart zijn wij geheel klaar om de kinderen weer verder te begeleiden.