Leer ontdekken

Lighthouseteam

the-leader-in-me

The Leader in Me is de onderwijsvariant van leiderschapsbestseller The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Dat dit boek over persoonlijk meesterschap makkelijk te vertalen is naar kinderen blijkt al uit de voorbeelden die Covey in het boek gebruikt over het opvoeden van zijn eigen kinderen. Wereldwijd werken meer dan 1.500 scholen volgens de principes van de 7 gewoonten. Het programma The Leader in Me is hieruit ontstaan. Dit programma passen wij sinds de oprichting in 2008 toe in onze school. We waren daarmee de eerste school in Nederland. Ondertussen zijn er in Nederland 60 scholen, die werken met The leader in me.

We verwachten tegenwoordig zo veel van kinderen in de maatschappij, het kan niet anders dan dat dat ook betekenis heeft voor ons onderwijs. In het voorgezet onderwijs wordt verwacht dat kinderen kunnen plannen, prioriteiten kunnen stellen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerresultaten, kunnen samenwerken in verschillende groepen, etc.  Daar willen wij onze kinderen op voorbereiden. Ons doel is om onze leerlingen een ruime bagage mee te geven aan zelfleiderschapsvaardigheden die zij kunnen toepassen in het voortgezet onderwijs en de rest van hun leven. Leiderschap betekent niet om sturing te geven aan anderen, maar dat je zelf verantwoordelijkheid neemt over jouw eigen leven. Het is belangrijk dat wij er samen met ouders vertrouwen in hebben dat de kinderen binnen onze normen en waarden hier juiste keuzes in kunnen maken.

Zelfleiderschap bij kinderen

Moeten alle kinderen dan leiders worden? Zeker niet. Het gaat bij The Leader in Me niet om het ontwikkelen van leiders. Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat je de invloed op je leven en omgeving kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat dan ook om het ontwikkelen van die zelfleiderschap bij leerlingen: het zichtbaar maken en ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten van de leerlingen.

De kracht achter de 7 gewoonten is de samenhang ertussen. De 7 gewoonten is eigenlijk een soort ‘raamwerk’ dat je bij alle activiteiten kunt gebruiken. Van overwinningen op jezelf (de eerste drie gewoonten gaan over het leren kiezen, plannen en integer te zijn naar jezelf en anderen) naar overwinningen met je omgeving (win- win denken, luisteren naar elkaar en samenwerken). Er ontstaat een gemeenschappelijke taal voor persoonlijke groei, doordat de 7 gewoonten aan allerlei verschillende activiteiten gekoppeld kunnen worden. ‘Waarom gaan we dit leren? Heb jij aangegeven, dat je dit niet leuk vond? Voelde jij je begrepen’? In principe kan je de uitgangspunten van de 7 gewoonten in iedere lessituatie toepassen. Niet alleen in de groep met de kinderen, maar bijvoorbeeld ook tijdens de ouderavond of een teambijeenkomst!

Verder op de ingeslagen weg

We zijn zo enthousiast over dit programma dat we ons als doel hadden gesteld om in 2016 te voldoen aan alle criteria voor een zogenaamde lighthouseschool. Bij een lighthouseschool laat je aan de hand van internationale criteria zien dat leerlingen groeien in hun ontwikkeling. Dit voornemen is ons gelukt in april 2016, toen is Atlantis de eerste Lighthouseschool geworden van Europa na een bezoek van een internationale accreditatiecommissie!

Voorbeelden van Lighthouse standaarden

·         De school werkt met een lighthouseteam.

  • In de klas is het missiestatuut van de klas duidelijk zichtbaar.
  • De 7 gewoonten worden door leerlingen iedere dag toegepast.
  • Leerkrachten hebben ook hun eigen leiderschapsrollen.
  • Leerlingen maken gebruik van een ‘praatstok’.
  • Leerlingen presenteren hun werk aan gasten die de school bezoeken.
  • De leerlingen voelen zicht verantwoordelijk voor de omgeving van de school.
  • Leerlingen maken een plan om hun persoonlijk doel te bereiken.
  • Leerkrachten beschrijven hun persoonlijke bijdrage aan de missie van de school.

Om collega’s en ouders te inspireren werken The Leader in Me-scholen met een Lighthouseteam. In het Lighthouse team werken leerkrachten vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten als ‘experts’. Opvoeden doe we samen, om elkaar goed te kunnen versterken organiseren wij twee keer per jaar een workshop 7 gewoonten voor ouders.