Leer ontdekken

Schooltijden

Alle kinderen blijven over op Atlantis, de schooltijden zijn van 8.30 – 14.00 uur op maandag tot en met vrijdag.

De leerlingen van de groepen 1-2 mogen met hun ouders naar binnen vanaf 8.20 uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar de groep. De leerkrachten begroeten de kinderen bij het groepslokaal. De lessen starten om 8.30 uur. Na afloop van de lesdag begeleiden de leerkrachten de leerlingen naar buiten.

In de ochtend en tussen de middag eten en drinken de kinderen met hun groepsleerkracht en spelen onder toezicht van leerkrachten op het schoolplein.