Leer ontdekken

OR

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen van o.b.s. Atlantis. Zij doet dit met het budget van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag dat de Ouderraad per kind per schooljaar vraagt bedraagt € 60,-. Indien gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso bedraagt het € 57,50.

U kunt de OR een e-mail sturen: ouderraad.atlantis@meerkring.nl. De OR heeft een eigen brievenbus bij de ingang van het “Eiland” (kleuters).